Spectrophotometric estimation of cefprozil by using different hydrotropic agents

Vikas Pareek, Santosh Tambe*, Santosh Bhalerao, Rupali Shinde, Lalit Gupta

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Spectrophotometric estimation of cefprozil by using different hydrotropic agents”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science