Special Education in the Early Years: Summary and Outlook

Heidi Harju-Luukkainen*, Natallia Bahdanovich Hanssen, Christel Sundqvist

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Special Education in the Early Years: Summary and Outlook”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Keyphrases