"Soluble": Vs. "insoluble" Prussian blue based catalysts: Influence on Fenton-type treatment

Lucila Doumic, Gabriel Salierno, Maria Alejandra Ayude, Miryan Cassanello*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

12 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”"Soluble": Vs. "insoluble" Prussian blue based catalysts: Influence on Fenton-type treatment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar