Solid reference electrode integrated with paper-based microfluidics for potentiometric ion sensing

Ruiyu Ding, Marta Fiedoruk-Pogrebniak*, Marta Pokrzywnicka, Robert Koncki, Johan Bobacka, Grzegorz Lisak*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

30 Citeringar (Scopus)
6 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Solid reference electrode integrated with paper-based microfluidics for potentiometric ion sensing”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry