Solid Foam Ru/C Catalysts for Sugar Hydrogenation to Sugar Alcohols─Preparation, Characterization, Activity, and Selectivity

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

6 Citeringar (Scopus)
16 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Solid Foam Ru/C Catalysts for Sugar Hydrogenation to Sugar Alcohols─Preparation, Characterization, Activity, and Selectivity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering