Social participation, interpersonal trust, and health: A study of 65- and 75-year-olds in western Finland

Fredrica Nyqvist, Mikael Nygård, Gunborg Jakobsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)
Filter
Aktiv

Sökresultat