Social Media and Entrepreneurship: Exploring the Role of Digital Source Selection and Information Literacy

Shahrokh Nikou*, Malin Brännback, Thao Orrensalo, Gunilla Widén

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

13 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social Media and Entrepreneurship: Exploring the Role of Digital Source Selection and Information Literacy”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science