Social complexity, inequality and war before farming: congruence of comparative forager and archaeological data

Douglas P. Fry*, Charles A. Keith, Patrik Söderberg

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: Kapitel i bok/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Social complexity, inequality and war before farming: congruence of comparative forager and archaeological data”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology