Slow pyrolysis of different PVC types in a bubbling fluidized bed: Stabilizer effects

Loay Saeed*, Antti Tohka, Matti Haapala, Ron Zevenhoven

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

13 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Slow pyrolysis of different PVC types in a bubbling fluidized bed: Stabilizer effects”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar