Sivistyksen kulmakiviä: näkökulmia Vaasan historiallisiin koulukirjastoihin = Bildningens byggstenar: aspekter på Vasas historiska skolbibliotek

Viveca Rabb (Redaktör), Christina Flemming, Sven-Erik Hansén, Vuokko Palonen, Jan Sjöberg, Tom Wikman, Berit Öhman

Forskningsoutput: Bok/tidskrift/rapportBokProfessionell

Sammanfattning

De historiska skolbiblioteken i Finland har rönt mångskiftande öden. De flesta gamla skolbiblioteken har splittrats då skolan upphört, och dit hör Vasa svenska flicklyceums (Vasa fruntimmersskolas) bibliotek i Vasa. Några få har emellertid sparats för eftervärlden och Vasa kan stoltsera med hela tre välbevarade historiska skolbibliotek, nämligen Vasa svenska lyceums bibliotek, Vaasan lyseos bibliotek och Vaasan tyttökoulus bibliotek. Av dessa tre finns Vasa svenska lyceums bibliotek med Oskar Ranckens samling sedan år 2017 i det nationella registret för Unescos världsminnen. Alla de tre skolorna har i olika repriser bytt namn och också slagits samman med andra skolor. Vasa svenska lyceums bibliotek har böcker ända från Wasa Trivialskolas tid (grundades 1684). Vaasan lyseo grundades 1880 och Vaasan tyttökoulu år 1891. Tillsammans ger de tre skolbiblioteken en tydlig bild av boklig bildning i Österbotten från år 1684 och framåt nästan intill våra dagar. Vasa svenska lyceums bibliotek lånade under 1800-talet ut böcker även för den bildningsintresserade allmänheten och annonserade sina öppettider i dagspressen. Vaasan lyseos bibliotek och elevföreningen KOE-seuras bibliotek samt Vaasan tyttökoulus bibliotek var i början av sin verksamhet mycket viktiga för att tillgodose behovet av litteratur på finska för eleverna under en tid då Vasa stadsbibliotek ännu hade litteratur mest på svenska.

Denna publikation har planerats i Vetenskapsbiblioteket Tritonia i Vasa ända sedan år 2018. Jag övertog arbetet som redaktör år 2019 efter Christina Flemming. Åbo Akademi (som äger Vasa svenska lyceums bibliotek) gick ur Tritoniasamarbetet 1.1.2021, medan Vasa universitet (som äger Vaasan lyseos bibliotek och Vaasan tyttökoulus bibliotek) är kvar i Tritonia. Slutförandet av arbetet med publikationen sker alltså under år 2021 som ett samarbete mellan Åbo Akademis bibliotek och Tritonia. Samlingarna finns tillgängliga för läsesalslån vid Åbo Akademis bibliotek i Vasa respektive Tritonia. Se bibliotekens hemsidor för mera information.

Jag är mycket glad och stolt över att kunna presentera vår gemensamma skrift om skolbiblioteken i Vasa, med artiklar gällande aspekter av alla de tre biblioteken. Christina Flemming, Tritonias vice direktör emerita, inleder med artikeln ” Kirja-Matti ” Matti Pohtos försvunna donation till Wasa gymnasium. Wasa gymnasium var en av föregångarna till Vasa svenska lyceum och tog emot många bokdonationer från olika håll. Matti Pohtos donation däremot försvann, fast den borde ha ankommit till skolan under 1860-talet. I artikeln redogör Flemming för resultaten av sitt detektivarbete med att spåra donationen.

Professor emeritus Sven-Erik Hansén, akademilektor Jan Sjöberg och seniorforskare Tom Wikman från fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi har gemensamt skrivit artikeln Boken om vårt land - en central lärobok för folkskolan. Zacharias Topelius legendariska lärobok användes av generationer skolelever från år 1875 och framåt. Författarna analyserar hur Topelius har valt innehållet och sitt framställningssätt för att främja lärande, och hur boken kunde få så stort genomslag under decennier av finländsk skolhistoria.

Vuokko Palonen, Tritonias direktör emerita, har bidragit med hela tre artiklar. I artikeln Vaasan lyseon kirjasto fokuserar hon på boksamlingens ålder, språk och fördelning mellan olika ämnesområden i stadens finskspråkiga lyceum. Hon ger också många exempel på intressanta böcker i samlingen, med särskild betoning på Vasabygden. Artikeln Vaasan lyseon oppilaiden ”Koe-seuran” kirjasto 1880-luvulta 1930-luvun lopulle behandlar Vaasan lyseos elevförening KOE-seuras bibliotek med dess olika skeden, dess skötsel, bokinköp, utlåning och anekdoter från elevernas rapporter. I artikeln Naisten aika Vaasan suomalaisen tyttökoulun kirjaston kokoelmassa analyserar Palonen den finskspråkiga flickskolans bibliotek i ljuset av kvinnosaksrörelsen och debatten om kvinnans ställning runt sekelskiftet 1900 och hur de eventuellt kommer till uttryck i boksamlingen. Dessutom jämför hon med det finskspråkiga lyceets bibliotek och dess böcker om samma teman.

Bibliotekarie Berit Öhman avslutar publikationen med sin artikel Bokhistoriska nedslag i Vasa svenska lyceums bibliotek. Artikeln är en uppdaterad version av Öhmans artikel med titeln Ett stort bibliotek i en liten värld. Bokhistoriska nedslag i Vasa svenska lyceums bibliotek, som utkom i Sällskapet Bokvännerna i Finlands bok 9: När jag får lite pengar så köper jag böcker (Helsingfors 2008). Artikeln är nytryckt med Sällskapet Bokvännerna i Finlands tillåtelse. I artikeln gör Öhman nedslag i boksamlingen och lyfter fram böcker som är intressanta rent bokhistoriskt, böcker som har berömda tryckare eller tidigare ägare, eller författare med kopplingar till Vasatrakten. Urvalet är personligt men ger ändå en bild av ett ytterst mångsidigt bibliotek med många pärlor.
OriginalspråkSvenska
UtgivningsortVasa
FörlagTritonia
ISBN (elektroniskt)978-952-476-961-7
StatusPublicerad - 6 aug. 2021
MoE-publikationstypD5 Textbok, professionell manual eller guide eller lexikon

Publikationsserier

NamnTritoniana
FörlagTritonia
Nr.13
ISSN (elektroniskt)1459-1243

Citera det här