Sintered nanoporous biosilica diatom frustules as high efficiency cell-growth and bone-mineralisation platforms

Adeleke Amoda, Lidia Borkiewicz, Adolfo Rivero-Müller, Parvez Alam*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sintered nanoporous biosilica diatom frustules as high efficiency cell-growth and bone-mineralisation platforms”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi