Single-photon sources with quantum dots in III-V nanowires

Henrik Mäntynen*, Nicklas Anttu, Zhipei Sun, Harri Lipsanen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

29 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Single-photon sources with quantum dots in III-V nanowires”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Physics

Chemistry

Chemical Engineering

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Engineering