Single-nanowire, low-bandgap hot carrier solar cells with tunable open-circuit voltage

Steven Limpert*, Adam Burke, I. Ju Chen, Nicklas Anttu, Sebastian Lehmann, Sofia Fahlvik, Stephen Bremner, Gavin Conibeer, Claes Thelander, Mats Erik Pistol, Heiner Linke

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

11 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Single-nanowire, low-bandgap hot carrier solar cells with tunable open-circuit voltage”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar