Single and bi-metallic silver modified ZSM-5 for waste gases neutralization

Petya Konova*, Anton Naydenov, Plamen Nikolov, Frederik Klingstedt, Narendra Kumar

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Single and bi-metallic silver modified ZSM-5 for waste gases neutralization”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry

Physics

Chemical Engineering

Material Science