Simultaneous recording of filtration and respiration in marine organisms in response to short-term environmental variability

Jahangir Vajedsamiei*, Frank Melzner, Michael Raatz, Rainer Kiko, Maral Khosravi, Christian Pansch

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Simultaneous recording of filtration and respiration in marine organisms in response to short-term environmental variability”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap