Simulations on design and system performance of building heating boosted by thermal energy storage (TES) with magnesium hydro carbonates/silica gel

Rickard Erlund, Ron Zevenhoven*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Simulations on design and system performance of building heating boosted by thermal energy storage (TES) with magnesium hydro carbonates/silica gel”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi