Simulation of double injection in a bulk heterojunction material using the Gaussian disorder model

F. Jansson*, R. Österbacka

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragKonferensartikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Simulation of double injection in a bulk heterojunction material using the Gaussian disorder model”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi