Silver(I)-selective electrodes based on rare earth element double-decker porphyrins

Narender Joon, Jonathan E. Barnsley, Ruiyu Ding, Sunri Lee, Rose-Marie Latonen, Johan Bobacka, Keith C. Gordon, Takuji Ogawa, Grzegorz Lisak*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

18 Citeringar (Scopus)
33 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Silver(I)-selective electrodes based on rare earth element double-decker porphyrins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Physics

Material Science