Should the oxygen source be considered in the initiation of KCl-induced high-temperature corrosion?

Juho Lehmusto*, Mohammad Sattari, Mats Halvarsson, Leena Hupa

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Should the oxygen source be considered in the initiation of KCl-induced high-temperature corrosion?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi