Short-term dehydration influences baseline but not stress-induced corticosterone levels in the house sparrow (Passer domesticus)

François Brischoux*, Erika Beaugeard, Bertille Mohring, Charline Parenteau, Frédéric Angelier

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Short-term dehydration influences baseline but not stress-induced corticosterone levels in the house sparrow (Passer domesticus)”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap