Semi-Solid Extrusion 3D Printing of Tailored ChewTs for Veterinary Use - A Focus on Spectrophotometric Quantification of Gabapentin

Erica Sjöholm, Rathna Mathiyalagan, Lisa Lindfors, Xiaoju Wang, Samuli Ojala, Niklas Sandler

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

7 Citeringar (Scopus)
23 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Semi-Solid Extrusion 3D Printing of Tailored ChewTs for Veterinary Use - A Focus on Spectrophotometric Quantification of Gabapentin”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science