Selectivity enhancement by catalyst deactivation in three-phase hydrogenation of nerol

Päivi Mäki-Arvela, Narendra Kumar, Ali Nasir, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Selectivity enhancement by catalyst deactivation in three-phase hydrogenation of nerol”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar