Selective Oxidation of D-Galactose over Gold Catalysts

Bright T. Kusema, Betiana C. Campo, Olga A. Simakova, Anne Riika Leino, Krisztián Kordás, Päivi Mäki-Arvela, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

22 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Selective Oxidation of D-Galactose over Gold Catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar