Selective Oxidation of Arabinose on Gold Catalysts: Process Design and Techno-economic Assessment

Mouad Hachhach, Dmitry A. Sladkovskiy, Tapio Salmi, Dmitry Y. Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Selective Oxidation of Arabinose on Gold Catalysts: Process Design and Techno-economic Assessment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar