Selective hydrogenation of cinnamaldehyde over Ru/Y zeolite

Jan Hájek, Narendra Kumar, Päivi Mäki-Arvela, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

41 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Selective hydrogenation of cinnamaldehyde over Ru/Y zeolite”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar