Selective hydrogenation of cinnamaldehyde over Ru/Y zeolite

Jan Hájek, Narendra Kumar, Päivi Mäki-Arvela, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

40 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

The selectivity and activity of liquid-phase hydrogenation of cinnamaldehyde over 5%Ru/Y were strongly influenced by the solvent used. Other process parameters (temperature, substrate concentration and reduction mode) were also evaluated. An improved selectivity (from 30 to 70%) under optimised reaction conditions as well as higher activity were achieved.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)145-154
Antal sidor10
TidskriftJournal of Molecular Catalysis A: Chemical
Volym217
Utgåva1-2
DOI
StatusPublicerad - 3 aug 2004
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Selective hydrogenation of cinnamaldehyde over Ru/Y zeolite”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här