SELAS – Barns stemmer og skapende virksomhed for en bedre verden

Marie Deborah Koch, Eva Ahlskog-Björkman, Mia Porko-Hudd

Forskningsoutput: KonferensbidragSammanfattningVetenskaplig

Sammanfattning

Prosjekt SELAS, Sloyd Education, Learning And Sustainability er et nettverk under NordFo som arbeider med UNs 17 verdensmål for bærekraftig utvikling. Nettverkets mål er å utvikle en ramme for utveksling av forskning og undervisning innen 2022. Denne presentasjonen tar utgangspunkt i de tidligere undersøkelsene knyttet til målsetningen for nettverket. Fokus i presentasjonen er en undersøkelse i barnehage og skole, der informantene er barn i alderen 2-16 år. Problemstillingen vi presenterer for barna gir rom for det globale, det
regionale og det lokale, og undersøkelsen vil gå tett på de store perspektivene som ofte opptar barn.
Målsettingen for undersøkelsen er å løfte fram barnas egne stemmer gjennom å sette sløydens læringsprosesser i relasjon til samfunnsmessige målsettinger i et bærekraftsperspektiv. Problemstillingen vi ønsker svar på er: På vilka sätt formulerar sig barn om hur de genom eget slöjdande kan bidra till att
världen mår bättre? Undersøkelsen bygger på sløydpedagogisk teori i et sociokulturellt perspektiv. Det empiriske materialet skal samles inn gjennom feltarbeid i samspill mellom barn og lærere. Barnas egne formuleringer i form av artefakter, tekst og bilder utgjør en hovedkilde i datamaterialet. Observasjon og
feltnotater vil supplere dette avhengig av barnas alder i de ulike enhetene i undersøkelsen. Analysen av innsamlet materiale gjennomføres i en hermenutisk tradition. Det forventede resultatet av undersøkelsen er å løfte fram hvordan barn formulerer seg både verbalt og materielt om sløjd og bærekraftig utvikling, og hvordan de gjennom dette mener at verden blir bedre.
OriginalspråkSvenska
Sidor24-24
Antal sidor1
StatusPublicerad - 5 apr. 2022
MoE-publikationstypO2 Other
EvenemangNordFo-konferens: Make it Together - University College Copenhagen , Köpenhamn, Danmark
Varaktighet: 5 apr. 20228 apr. 2022
http://nordfo.blogspot.com/p/22-24-sept-2021-nordfo-konf-make-it.html

Konferens

KonferensNordFo-konferens
Land/TerritoriumDanmark
OrtKöpenhamn
Period05/04/2208/04/22
Internetadress

Nyckelord

  • slöjd
  • slöjdpedagogik
  • Hållbar utveckling
  • lärande

Citera det här