Sea Anemones, Actinoporins, and Cholesterol

Juan Palacios-Ortega, Diego Heras-Márquez, Rafael Amigot-Sánchez, Carmen García-Montoya, Carlos Torrijos, Diego Laxalde, José G. Gavilanes, Sara García-Linares*, Álvaro Martínez-del-Pozo*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)
5 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sea Anemones, Actinoporins, and Cholesterol”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology