Screening for cyanobacterial hepatotoxins in herring and salmon from the Baltic Sea

Vesa O. Sipiä*, Kirsti Lahti, Harri T. Kankaanpää, Pekka J. Vuorinen, Jussi A.O. Meriluoto

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

28 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Screening for cyanobacterial hepatotoxins in herring and salmon from the Baltic Sea”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi

Mark- och miljövetenskap