Scandinavian creation theology—A constellation open to a variety of interpretations

Översatt titel: Skandinavisk skapelseteologi - en konstellation öppen mot en variation av tolkningar

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

    3 Nedladdningar (Pure)

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Skandinavisk skapelseteologi - en konstellation öppen mot en variation av tolkningar”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Arts and Humanities