Scalable reaction network modeling with automatic validation of consistency in Event-B

Usman Sanwal, Thai Son Hoang, Luigia Petre, Ion Petre

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Scalable reaction network modeling with automatic validation of consistency in Event-B”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Mathematics

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology