Samskrivande i virtuell lärmiljö: Interaktionsmönster i tandempars L1–L2-samarbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

19 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Tandem i språkundervisning innebär ömsesidigt lärande där två studerande med olika förstaspråk samarbetar i par för att lära sig varandras språk i interaktion. Även om tandem ursprungligen utvecklats för non-formella kontexter har tandempedagogik under de senaste åren även etablerats i formella utbildningskontexter på olika nivåer. I den aktuella studien tillämpas tandem i finländsk kontext inom undervisningen i det andra inhemska språket, finska och svenska, på gymnasienivå. Syftet med studien är att granska interaktionsmönster i tandempars samskrivande i en virtuell lärmiljö. Materialet består av videoobservationer och skärminspelningar av tandemparens samskrivande i delade dokument och interaktion via videosamtal. Vi granskar interaktionsmönstren i skrivprocesserna genom att studera hur partnerna initierar och tar ansvar över olika språkliga och innehållsliga aspekter i texten samt hur de utnyttjar de digitala resurserna i den virtuella lärmiljön. Resultaten visar att effektivt utnyttjande av de digitala resurserna och båda partnernas orientering mot såväl innehåll som språklig form gynnar ett kollaborativt skrivande och samarbete.
OriginalspråkSvenska
Sidor (från-till)4-20
TidskriftNORDAND
Volym1
Utgåva16
DOI
StatusPublicerad - 12 maj 2021
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Nyckelord

  • andraspråkslärande
  • samskrivande
  • tandempedagogik
  • virtuella lärmiljöer

Citera det här