Sampling of fluid through skin with magnetohydrodynamics for noninvasive glucose monitoring

Tuuli A. Hakala, Alejandro García Pérez, Melissa Wardale, Ida A. Ruuth, Risto T. Vänskä, Teemu A. Nurminen, Emily Kemp, Zhanna A. Boeva, Juha Matti Alakoskela, Kim Pettersson-Fernholm, Edward Hæggström, Johan Bobacka*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sampling of fluid through skin with magnetohydrodynamics for noninvasive glucose monitoring”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap