Same vision - different approaches? Special needs education in the light of inclusive education in Finland and Norway

Christel Sundqvist, Hannås Bjørg Mari

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

2 Citeringar (Scopus)
53 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Same vision - different approaches? Special needs education in the light of inclusive education in Finland and Norway”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Economics, Econometrics and Finance

Social Sciences

Computer Science

Psychology