Samband mellan tidigare studieprestationer, skrivupplevelser på universitetsnivå och akademiskt välbefinnande bland pedagogikstuderande

Anna Widlund*, Daniel Ventus, Sofia Jusslin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

33 Nedladdningar (Pure)
Filter
Organisering av en arbetsgrupp eller workshop, arbetsseminarium, panel diskussion eller handledning

Sökresultat