S53P4 bioactive glass scaffolds induce BMP expression and integrative bone formation in a critical-sized diaphysis defect treated with a single-staged induced membrane technique

Elin Eriksson*, Robert Björkenheim, Gustav Strömberg, Mari Ainola, Peter Uppstu, Laura Aalto-Setälä, Vesa-Matti Leino, Leena Hupa, Jukka Pajarinen, Nina C. Lindfors

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”S53P4 bioactive glass scaffolds induce BMP expression and integrative bone formation in a critical-sized diaphysis defect treated with a single-staged induced membrane technique”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi