Ruthenium-modified MCM-41 mesoporous molecular sieve and Y zeolite catalysts for selective hydrogenation of cinnamaldehyde

J. Hájek*, N. Kumar, P. Mäki-Arvela, T. Salmi, D. Yu Murzin, I. Paseka, T. Heikkilä, E. Laine, P. Laukkanen, J. Väyrynen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

31 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ruthenium-modified MCM-41 mesoporous molecular sieve and Y zeolite catalysts for selective hydrogenation of cinnamaldehyde”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Material Science

Agricultural and Biological Sciences

Chemical Engineering