Role of electron-hole pair formation in organic magnetoresistance

Sayani Majumdar*, Himadri S. Majumdar, Harri Aarnio, Dirk Vanderzande, Reino Laiho, Ronald Österbacka

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

55 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Role of electron-hole pair formation in organic magnetoresistance”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Fysik och astronomi