Robust mouse Reg-2 induction in response to keratin mutation as a cytoprotective mechanism in acute pancreatitis

P Strnad, BH Zhong, Diana Toivola, Ji XH, HB Greenberg, MB Omary

Forskningsoutput: Övriga bidrag

OriginalspråkOdefinierat/okänt
StatusPublicerad - 2006

Citera det här