Ring opening of decalin over zeolites: I. Activity and selectivity of proton-form zeolites

David Kubička, Narendra Kumar, Päivi Mäki-Arvela, Marja Tiitta, Vesa Niemi, Tapio Salmi, Dmitry Yu Murzin*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

134 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck Fördjupa i forskningsämnen för ”Ring opening of decalin over zeolites: I. Activity and selectivity of proton-form zeolites”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Kemiska föreningar

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi