Ring opening of decalin over zeolite-supported iridium catalysts

David Kubička*, Matias Kangas, Narendra Kumar, Marja Tiitta, Marina Lindblad, Dmitry Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

35 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ring opening of decalin over zeolite-supported iridium catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar