Ring opening of decalin over Pt- and Ir-modified SAPO-5 and VPI-5 zeolite catalysts

D. Kubička*, N. Kumar, P. Mäki-Arvela, T. Venäläinen, M. Tiitta, T. Salmi, D. Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

5 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ring opening of decalin over Pt- and Ir-modified SAPO-5 and VPI-5 zeolite catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Chemistry

Chemical Engineering