Ring opening of decalin over Pt- and Ir-modified SAPO-5 and VPI-5 zeolite catalysts

D. Kubička*, N. Kumar, P. Mäki-Arvela, T. Venäläinen, M. Tiitta, T. Salmi, D. Yu Murzin

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

8 Citeringar (Scopus)

Sammanfattning

Ring opening of decalin over Pt- and Ir-modified SAPO-5 and VPI-5 catalysts was carried in a batch reactor at 573-623 K in the presence of hydrogen. The catalysts were synthesized and characterized by using XRD, nitrogen physisorption, pyridine desorption and CO chemisorption. Brønsted acidity was essential for both isomerization and ring-opening reactions. Presence of a noble metal was found to be beneficial for isomerization and ring opening as well.

OriginalspråkEngelska
Sidor (från-till)1669-1676
Antal sidor8
TidskriftStudies in Surface Science and Catalysis
Volym158 B
DOI
StatusPublicerad - 2005
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Ring opening of decalin over Pt- and Ir-modified SAPO-5 and VPI-5 zeolite catalysts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här