Rice husk bio-chars as adsorbent for methylene blue and ethinylestradiol from water

Jonathan Lacuesta*, Iris Beatriz Vega Erramuspe, Liji Sobhana, Dennis Kronlund, Jouko Peltonen, Soledad Gutiérrez, Pedro Fardim

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rice husk bio-chars as adsorbent for methylene blue and ethinylestradiol from water”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap