Rheological behavior of high consistency enzymatically fibrillated cellulose suspensions

Aayush Kumar Jaiswal*, Vinay Kumar, Alexey Khakalo, Panu Lahtinen, Katariina Solin, Jaakko Pere, Martti Toivakka

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

17 Citeringar (Scopus)
33 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Rheological behavior of high consistency enzymatically fibrillated cellulose suspensions”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Material Science