Review of rhenium extraction and recycling technologies from primary and secondary resources

Leiting Shen*, Fiseha Tesfaye, Xiaobin Li, Daniel Lindberg, Pekka Taskinen

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

24 Citeringar (Scopus)
13 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Review of rhenium extraction and recycling technologies from primary and secondary resources”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Engineering

Chemistry

Material Science