Reversible mutations in gliding motility and virulence genes: A flexible and efficient phage defence mechanism in Flavobacterium psychrophilum

Jóhanna Jørgensen, Krister Sundell, Daniel Castillo, Liv S. Dramshøj, Natasja B. Jørgensen, Susie B. Madsen, Lotta Landor, Tom Wiklund, Valentina L. Donati, Lone Madsen, Inger Dalsgaard, Mathias Middelboe*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

1 Citeringar (Scopus)
10 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reversible mutations in gliding motility and virulence genes: A flexible and efficient phage defence mechanism in Flavobacterium psychrophilum”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Immunology and Microbiology