Revealing the Mechanism behind the Catastrophic Failure of n-i-p Type Perovskite Solar Cells under Operating Conditions and How to Suppress It

Changzeng Ding, Li Yin, Lianping Zhang, Rong Huang, Shizhao Fan, Qun Luo, Jian Lin, Fangsen Li, Chun Zhao, Ronald Österbacka*, Chang Qi Ma*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Revealing the Mechanism behind the Catastrophic Failure of n-i-p Type Perovskite Solar Cells under Operating Conditions and How to Suppress It”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar