Research Cooperation and Mobility in the BSR: The BSN-project looks closer at these issues

Paula Lindroos

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

OriginalspråkOdefinierat/okänt
Sidor (från-till)
TidskriftBaltic Science Network Newsletter
Utgåva2
StatusPublicerad - 2017
MoE-publikationstypD1 Artikel i en branschtidskrift

Citera det här