Reregulated mitochondrial dysfunction reverses cisplatin resistance microenvironment in colorectal cancer

Yonghui Wang, Xiaodong Ma, Wenhui Zhou, Chang Liu, Hongbo Zhang*

*Korresponderande författare för detta arbete

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

3 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Reregulated mitochondrial dysfunction reverses cisplatin resistance microenvironment in colorectal cancer”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science